Práca výskumníka znamená neustále vzdelávanie. Pre mladých vedcov, ktorí sa chcú zdokonaliť v tvorbe projektov alebo písaní článkov do medzinárodných vedeckých časopisov, ponúka Premedix Academy kurz biomedicínskeho výskumu (Course of Biomedical Research) a kurz akademického písania (Course on Academic Writing). Obidva kurzy vedie skúsená výskumníčka a lektorka MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA. Kurz akademického písania sa začína už 26. novembra, začiatok kurzu biomedicínskeho výskumu je naplánovaný na 2. decembra. Niekoľko miest je ešte stále voľných, záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: courses@premedix.org

 

Program a bližšie informácie o kurzoch:
Aktuálne kurzy Premedix Academy – tvorba projektov, akademické písanie